Menu

TAXIKEY aplikácie:

 

Zákaznícka aplikácia pre iPhone v AppStore tu:

https://itunes.apple.com/sk/app/taxikey-com/id468664977?l=sk&mt=8

    

 

Zákaznícka aplikácia pre smartóny s Android OS tu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.baka.taxilocator.calltaxi

   

 

 

Pre šoférov:

Aplikáciu pre taxikárov nájdete v Google Play obchode

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.baka.taxiregistration

    

 

_____________